תכנון שצ"פ מרכזי

8.9.14
בעקבות פגישה שנערכה בשצ"פ עם ועדת תכנון, האדריכל וכל מי שרצה לבוא. הציע האדריכל מספר חלופות להסתייגויות שעלו, ועליהן נצביע באסיפה הקרובה (או בקלפי). 
בקבצים מטה ניתן למצוא:
1. שצ"פ שניר - חלופות לביצוע
2. מצגת המפרטת את הגרסאות השונות ואת התפתחות התכנון12.8.14
שלום לחברי קהילת שניר,
מצורפת תכנית רעיונית מעודכנת לפיתוח השצ"פ המרכזי בהרחבה, כפי שהתקבלה ממשרד תכנון הנוף שמטפל בנושא.
מאחר וקיים לחץ של משרד השיכון והבינוי ( האחראי לתכנון ולמימון... ) לסיום התכנית והוצאתה למכרז, אנו מבקשים לקבל בהקדם הערות, הסתייגויות ובקשות של הקהילה לגבי התכנון המוצע.
אנחנו נמצאים בנקודת זמן בה עדיין קל וזול לבצע שינויים, טרם התחלת התכנון המפורט והיציאה למכרז.
מספר הבהרות:
1. תכנון ומימון הפרויקט הוא של משרד הבינוי והשיכון - יש לנו יכולת השפעה מועטה על קצב האירועים ו/או בחירת הגופים שמטפלים בתכנון/ביצוע.
2. התכנון מתייחס לכלל השטח, אך התקצוב לביצוע הינו חלקי - לכן נשמח לשמוע מה הם הפרמטרים מהתכנית הכללית, הנחוצים ביותר לקהילה בטווח הזמן המיידי.
3. אין שום כוונה לבצע שתילת מדשאות חדשות בתקופה הקרובה, עקב מצב המים.
4. אין למתכננים יכולת לפעול לשליטה הרמטית במפגעי רעש. למרות זאת, הורדנו מהתכנון את מגרשי פעילות הספורט וצמצמנו את האזורים המוארים בשעות הלילה.
אפשר לפנות אלי בשאלות/בקשות במייל: gavish.org@gmail.com
או לחברי ועדת תכנון ותשתיות.
בתודה,
אורן גביש


11.8.14
שלום רב, 
מצ"ב תכנון כללי של השצ"פ המרכזי בהרחבה, לאחר כמה סבבים של תקשורת עם נציגי קיבוץ שניר והערות לתכנון המוקדם שהוצג ב-10 ביולי. 
להלן כמה דגשים והבהרות:
א.       המדשאה המרכזית הורחבה כדי לאפשר אירועים לכ-1000 איש, כולל מדרון מדורג למופעים. 
ב.       בתחתית המדשאה מגרש פטנק ולידו ספסל בנוי ושולחנות תחת פרגולה. על המגרש ניתן להקים במה לאירועים.
ג.        ליד מיקום הבמה תורחב הכניסה כדי לאפשר גישה לפריקת ציוד (במה, כסאות וכו').
ד.       בצמתי השבילים נוספו מתחמי ישיבה לקבוצות קטנות. 
ה.       מגרש רב-תכליתי ממצעים מהודקים – מאפשר משחקים שונים, מדורות בל"ג בעומר, מיקום קייטרינג באירועים ועוד.
ו.        שני מעברי ההליכה מהכביש הראשי ייחסמו בצמחיה כדי למנוע ריצת ילדים לכביש. צמחיה נוספה גם ברוב ההיקף של השצ"פ למטרה זו.
ז.        התכנון דורש העתקה של כמה מהעצים הקיימים בשטח. כולם יינטעו מחדש בתחום השצ"פ.
ח.       תאורה תתוכנן לאחר אישור המתווה הכללי.
 
אבקש את התייחסותכם / אישורכם לתכנון הכללי, כדי שנגזור ממנו את החלקים לביצוע בשלב זה. 
בברכה, 
אמנון שביט
רם איזנברג עיצוב סביבה 13.7.14
חברי קהילת שניר שלום,
כחלק מתכנון שלב ג' של ההרחבה ( שכונת בנים ), הוקצה תקציב מטעם משרד השיכון והבינוי, לפיתוח נוסף של השצ"פ המרכזי בהרחבה.
פנו אלינו ( ועדת תכנון ותשתיות ) ממשרד אדריכלי נוף "רם איזנברג - עיצוב סביבה" לקבלת בקשות, רעיונות, צרכים והנחיות לפני תכנון.
למרות שתקציב הפיתוח שמוקצה לצורך העניין מועט, המשרד של רם יתכנן את השטח בכללותו, תוך הסתכלות על צרכי הקיבוץ בטווח המיידי והארוך.
לצורך כך, אנו מפיצים קול קורא לקבלת הצעות ורעיונות לפיתוח של הגן.
בקשות, רעיונות ושאלות אפשר לשלוח אלי למייל: gavish.org@gmail.com
בתודה,
אורן גביש ( מרכז את העניין מטעם וועדת תכנון ותשתיות )
מצ"ב: סקיצה רעיונית לפיתוח הגן.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
הצג הורד
  9761k גירסה 1 8 בספט׳ 2014, 5:05 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  6998k גירסה 1 14 באוג׳ 2014, 6:27 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  65k גירסה 1 8 בספט׳ 2014, 5:05 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  1519k גירסה 1 14 באוג׳ 2014, 6:27 אתר קיבוץ שניר