לציבור היושב בשניר שלום,
בליל שבת האחרון, נעלמו מספר זוגות אופניים מחצר הקיבוץ.
לאחר בדיקה במצלמות האבטחה, לא זוהתה יציאת גנבי האופניים מהישוב. 
לכן ייתכן שהאופניים עדיין בישוב, או שהוצאו ע"י רכב כלשהו.
הציבור מתבקש לגלות ערנות מוגברת לגבי זרים המסתובבים בישוב וכמו גם לשמור על חפציכם ביתר תשומת לב.
יש לנעול את הבתים בצאתכם ולשמור את האופניים בתוך החצרות.
מידע נוסף מדבר על מספר ניסיונות של גניבות בישובים הסמוכים לנו לכן יש לדווח לרב"ש על כל הסתובבות חשודה בכל שעה משעות היממה.
בהצלחה ותודה
יגאל – רב"ש