תאריכים ומאורעות בשניר

1 באוקטובר 1967 הקמת האחזות "נחל שניר".
12 בנובמבר 1968 אזרוח שניר / טכס האזרוח. חיילי צהל עוזבים את היאחזות
26 ביוני 1969 אירוע חג המים – חבור רשת ההשקיה של שניר מהבניאס
לשדות הקבוץ. חניכת קו המים.
הפקת חג ע"י החברים עם מופע מיוחד שהומחז על פי הבלדה
של נתן יונתן "איבן יאז"
 
22 ביולי 1970 טכס הנחת אבן הפינה לישוב הקבע – שניר.
1970 פיצוץ ע"י מחבלים את צינור הנפט בואדי אסל. הנפט זרם
בצינור מעיראק לבתי הזיקוק בלבנון. הנפט נפלט מהצינור
ובער לילה שלם בכל האזור עד שהצליחו לכבותו.
חברי שניר יצאו לשיבר הראשי בקרבת הקבוץ וסובבו את
השיברים אלפי סיבובים כדי לעצור את הזרימה.
 
1971 "גביש" / הגרעין בנים-גרעין ההשלמה הראשון מגיע לשניר.
יולי 1971 התחברות לרשת החשמל הארצית.
31 באוקטובר 1972 ועדת השמות הממשלתית מאשרת את השם "קבוץ שניר"
לאחר סירובים, ויכוחים, שלל מכתבים וניהול משא ומתן מפרך.
1981 מעבר מלינה משותפת ללינה משפחתית.
1985 הקמת מפעל "שניר תעשיות נייר".
1 בינואר 1996 השינוי בשניר 3 פרמטרים :
  1. הפרטה עמוקה.
  2. הפרדה בין עסקים לקהילה.
  3. שינוי מסלול חברות :
    • מסלול שיתופי ובו רשת ביטחון תקציבית.
    • מסלול חברות עצמאי.
אוקטובר 1999 מכירת מפעל הנייר לחברת סנו
סוף ינואר 2000 התחלת שיווק פרויקט ההרחבה קהילתית בשניר
חורף 2003 איוש הרחבת היישוב
קיץ 2006 24 משפחות חברי שניר עברו לבית חדש
סתיו 2007 סיום הדיונים וההחלטות - שיוך דירות דירות (ופרצלציה) לחברי שניר
קיץ 2008 16 בני משק ראשונים מתקבלים לחברות בשניר