קהילה‏ > ‏

אג"מ

מאי 2018
מכתב לתושבים מועד ההנהלה-אג"ק                  

לתושבי שניר שלום,
בסיומו של תהליך עבודה להכרת צרכי היישוב גיבשה ההנהלה את יעדי העבודה לשנת העבודה 2018  .
יעדים אלו דורשים טיפול ממושך ולפעמים אף הובלת תהליך לשינוי.
הטיפול בהם יעשה כמובן במקביל לעבודה השוטפת ולצרכים נוספים שיעלו מן התושבים.
להלן יעדי עבודה לשנת 2018
• ריענון צוותים והגדרת תפקידים:
מיפוי התפקידים וצוותים קיימים.
בחינת צרכים/ חוסרים.
הגדרת התפקידים השונים.
בחינת תגמולים וקדנציות.

• צמיחה דמוגרפית:
בחינת צורכי הישוב בנושא צמיחה דמוגרפית בהבטייה השונים.
הקמת צוות צמ"ד מוביל לאגש"ח ואג"ק.

• השכרות משנה:
מיפוי המצב הקיים והצרכים.
בניית מודל גביית תשלום עבור מתן שירותים.
שיתוף הציבור בתהליך.

ועד ההנהלה יקיים אחת לרבעון ישיבת הנהלה פתוחה לציבור.
פרוטוקולים יפורסמו במייל.                                                                      
כמו כן חברי הקהילה מוזמנים לפנות להנהלה בכל נושא אשר על ליבם .
ועד ההנהלה זמין וקשוב לתת מענה לצרכי התושבים.

בברכה,
חברי הנהלת אג"ק שניר
נורית אשל, אלון מיכאלי, דפנה עזרן, אלי בלייך    
מיכל להב י"ור

פרוטוקולים מישיבות ועד ההנהלה
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  109k גירסה 1 4 בפבר׳ 2016, 1:10 עדי גולן ג'רסי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  16k גירסה 5 2 בספט׳ 2013, 11:27 אתר קיבוץ שניר
ĉ
הצג הורד
  16k גירסה 5 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  72k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  72k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  65k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  66k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  66k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  67k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  87k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
ĉ
הצג הורד
  16k גירסה 5 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
ĉ
הצג הורד
  16k גירסה 5 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
ĉ
הצג הורד
  16k גירסה 5 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
ĉ
הצג הורד
  16k גירסה 5 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
ĉ
הצג הורד
  17k גירסה 5 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
ĉ
הצג הורד
  16k גירסה 5 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
ĉ
הצג הורד
  30k גירסה 3 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
ĉ
הצג הורד
  28k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
ĉ
הצג הורד
  30k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
ĉ
הצג הורד
  31k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  117k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:33 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  111k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:33 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  111k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:33 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  115k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:34 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  113k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:33 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  112k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:33 אתר קיבוץ שניר
ĉ
הצג הורד
  28k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
ĉ
הצג הורד
  30k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:28 אתר קיבוץ שניר
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  115k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:37 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  114k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:37 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  119k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:37 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  113k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:37 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  118k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:37 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  114k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:38 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  118k גירסה 2 19 בדצמ׳ 2013, 0:53 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  117k גירסה 2 19 בדצמ׳ 2013, 0:53 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  116k גירסה 2 19 בדצמ׳ 2013, 0:53 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  118k גירסה 2 19 בדצמ׳ 2013, 0:53 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  115k גירסה 2 10 באפר׳ 2014, 1:55 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  114k גירסה 2 10 באפר׳ 2014, 1:55 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  117k גירסה 2 10 באפר׳ 2014, 1:55 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  119k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:38 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  113k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:37 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  151k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:37 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  113k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:38 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  112k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:37 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  110k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:37 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  119k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:37 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  116k גירסה 2 2 בספט׳ 2013, 11:37 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  120k גירסה 2 10 באפר׳ 2014, 1:55 עדי גולן ג'רסי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  152k גירסה 2 4 באוק׳ 2014, 22:12 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  150k גירסה 2 4 באוק׳ 2014, 22:12 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  111k גירסה 2 10 באפר׳ 2014, 1:59 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  110k גירסה 2 4 באוק׳ 2014, 22:12 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  110k גירסה 2 4 באוק׳ 2014, 22:12 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  109k גירסה 2 22 בינו׳ 2015, 4:25 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  112k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2014, 22:06 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  156k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2014, 22:06 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  112k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2014, 22:06 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  111k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2014, 22:06 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  118k גירסה 2 22 בינו׳ 2015, 4:25 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  113k גירסה 2 22 בינו׳ 2015, 4:25 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  114k גירסה 2 10 באפר׳ 2014, 1:59 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  109k גירסה 2 10 באפר׳ 2014, 1:59 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  113k גירסה 2 10 באפר׳ 2014, 1:59 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  110k גירסה 2 10 באפר׳ 2014, 1:59 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  114k גירסה 2 10 באפר׳ 2014, 1:59 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  118k גירסה 2 19 במאי 2014, 1:13 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  118k גירסה 2 19 במאי 2014, 1:13 אתר קיבוץ שניר
Ċ
הצג הורד
  149k גירסה 2 4 באוק׳ 2014, 22:12 אתר קיבוץ שניר
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  151k גירסה 2 4 בפבר׳ 2016, 1:10 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  109k גירסה 2 4 בפבר׳ 2016, 1:10 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  112k גירסה 2 4 בפבר׳ 2016, 1:10 עדי גולן ג'רסי
Ċ
הצג הורד
  148k גירסה 2 4 בפבר׳ 2016, 1:10 עדי גולן ג'רסי