מידע לשעת חירום


הנחיות פיקוד העורף לשעת חירום

* הנחיות פיקוד העורף במצבי חירום והגדרות מצבי חירום בישובים >> בקישור זה

* הנחיות פיקוד העורף להתגוננות בעת ירי טילים >> בקישור זה

אתר פיקוד העורף


שיטור קהילתי בישוב

לאור השינויים שנערכו לאחרונה בישובים בנושא הביטחון וכחלק משיפור איכות החיים והרגשת הבטחון של תושבי האזור, נוספו למועצה האזורית הגליל העליון 4 שוטרים הנקראים מש"קי אשכול. כל מש"ק אשכול הינו שוטר קהילתי ולו מספר ישובים עליהם הוא אחראי.

ויויאן הירש היא השוטרת הקהילתית שלנו.

מוזמנים לקרוא את המכתבים שהיא פירסמה: 

דף הכרות

גלישה בטוחה באינטרנט


https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/inside/911/%D7%9E%D7%A4%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%A2%D7%94%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%20-%20%D7%9E%D7%A8%D7%A5%202015.jpg
* לחץ על התמונה להגדלה *

מספרי חירום

נורית שפרן - מנהלת קהילה: 054-4343541

אלון מיכאלי - כיבוי אש: 057-7782019

יגאל אזולאי - רבש"צ: 050-9091555

איתמר גלס - חילוץ והצלה: 052-3866588

מוטי  דיאמנט - רפואה דחופה 052-3657797

משטרה  100

מד"א  101

מכבי אש  102

פיקוד העורף בנושא ערכות המגן 1207

* יש לשים לב לרכבים או אנשים חשודים בישוב. בכל מקרה של חשד יש לפנות לרב"ש, בכל שעה.

* ע"מ לפתוח את שער הכניסה הראשי יש להתקרב עד לפס הצהוב (כמטר מהשער).

צח"י - צוות חירום/חוסן ישובי

צח"י 
חצי שעה ראשונה - שמוליק ניסים 054-4454167
נורית שפרן – מנהלת קהילה 054-4343541
אורי טירולר – ראש צח"י  054-3125451
יגאל אזולאי – רבש"צ  050-9091555
זיוה – מזכירה 054-4343599
לירון ליטמן – ניהול ותקשורת חמ"ל 054-4343540  
דורית ישראל – רכזת חינוך 052-3399357
מוטי דיאמנט – רפואה דחופה 052-3657797
איתמר גלס – חילוץ והצלה 052-3866588
אורן גביש – תשתיות ולוגיסטיקה 052-5226044
דפנה אזרן - פרט רווחה וקהילה 054-7944115
אהרון שיטה –  פינוי 052-8085566
ריי רותם – דוברות 052-482-6079

צוות המטה
נורית שפרן – מנהלת קהילה 054-4343541
אורי טירולר – ראש צח"י  054-3125451
אהרון שיטה –  יו"ר אג"ק   052-8085566
דורית אלמליח - יו"ר אגש"ח 052-3542787 
מרכז משק
גיא כרמלי – סגן/חמ"ל 050-6696202
מאייקה קופלמן – סגן/חמ"ל 054-434-3542
לירון ליטמן – ניהול ותקשורת חמ"ל 054-4343540

מידע לשעת חירום בעת רעידת אדמה

* בעת רעידת אדמה, כעדיפות ראשונה, יש לצאת החוצה מהמבנה בו אתם נמצאים ולעמוד בשטח פתוח, שאינו קרוב לבתים.

* אם אין באפשרותכם לצאת בזמן קצר, כעדיפות שנייה, יש להיכנס למרחב מוגן כגון, ממ"ד, חדר בטחון, חדר מדרגות.

* אם שתי האפשרויות אינן ישימות, כעדיפות שלישית, יש להיכנס מתחת לרהיט "כבד" שולחן גדול, או מיטת ברזל, או אפילו מתחת למשקוף.

* בהזדמנות הראשונה שתהיה לאחר הרעידה, יש לצאת החוצה.

לאחר רעידת האדמה יש לעשות את הפעולות הבאות –

* לבדוק את מצבם של כל יושבי הבית, בעיקר ילדים, ולרכז אותם בנקודה מוסכמת מחוץ לבית.

* לבדוק אם יש שכנים שזקוקים לעזרה.

* להגיע לנקודת הכינוס היישובית. אם יש נפגעים, יש לפנות אותם לנקודת הכינוס.

* נקודת הכינוס שלנו היא בדשא שבתוך הכיכר המרכזית, המקום בו חוגגים את שבועות. זו הנקודה בה ייאסף המידע על מי הגיע ואת מי צריך לחפש, כמו גם הטיפול הראשוני של הנפגעים והפינוי של מי שצריך פינוי.