תודה למי שעזר וטרח למען הצלחת הערב: רינה ליטמן, תמר בירליך, יוסי אבשלום ושי מרק