תושבי שניר יקרים,
לקראת גל הליידות הבא עלינו לטובה ושמחה - נעשתה התארגנות מחודשת בצוות עזרה הדדית.
הצוות הוקם ביולי 2016 וכלל את: ונסה מאירי, רוית דהן, יאנה גדופקר, טלי מלכה, טל שריר ועדי גולן ג'רסי. 
לאחר כשנה בתפקיד ביקשו חברות הצוות להחליף את מקומן וכרגע בצוות – רוני מועלם ולירון בן צבי ומלווה אותן נורית שפרן. 
** תודה רבה ליוצאות ובהצלחה לממשיכות **
במקביל לפעילות הצוות הוקם מאגר מתנדבים אשר הביעו הסכמתם לתרום מעת לעת על פי הצורך והצוות מזמין תושבים נוספים להצטרף אליו.
המעוניינים מוזמנים לשלוח הודעה לרוני מועלם 054-3400083 או לעדי גולן ג'רסי 052-8796953.

להזכירכם, מטרותיו של הצוות הם:
הגדרה: 
• הצוות יפעל ויעזור במקרים שהוגדרו מראש ובמקרים נוספים בהתאם לצורך ולאחר בחינת כל מקרה לגופו.
• הצוות יהיה אחראי על איסוף צרכי הקהילה וגיוס מתנדבים מתוכה ולכן מידת העזרה תלויה ברצון ובהתגייסות הקהילה.
• במידת הצורך – ניתן לפנות לכל אחת מחברות הצוות או למנהלת הקהילה אשר תפנה את המקרה לצוות.
• הצוות יפעל ברגישות ובחשאיות בעת הצורך.
• הגדרת זמן העזרה: שבוע. במידת הצורך תוארך תקופת הזמן עפ"י שיקולי הצוות.
• בכל מקרה של עזרה מטעם הצוות – תידרש הסכמה מצד חבר הקהילה הנעזר בו.
מקרים לעזרה הדדית:
• לאחר לידה
• שבעה הנערכת בקיבוץ
• חזרה מאישפוז, מקרים רפואיים שאינם כרוניים ועזרה בשינוע/הסעה במקרים רפואיים 
• משברים שונים

שנשתמע רק בשמחות ⭐
צוות עזרה הדדית