הודעות מהמועצה האזורית

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010340893979&fref=tsחדשות, עידכונים והודעות

* על הבניאס - פברואר 2019 >> לקריאה
* הודעה בדבר כניסת ילדים חדשים לגן דולב >> לקריאה
* נוהל עבודה באתרי בניה 2019 >> לקריאה
* עידכון מהמועצה בנושא הטבות מס 2019 >> לקריאה
* עידכון מחיר המים לצריכה ביתית ינואר 2019 >> לקריאה
* עידכונים מוועדות קליטה והכרות פברואר 2019 >> לקריאה

חגים וארועים