הודעות מהמועצה האזורית

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010340893979&fref=ts
https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/home/%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%93%D7%94.JPG


חדשות שוטפות והודעות


https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/home/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA2019-.png

חגים וארועים