הודעות מהמועצה האזורית

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010340893979&fref=ts

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/home/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%AA%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%2013.4.19.jpg

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/home/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-2019---2.png


חדשות, עידכונים והודעות

* על הבניאס - מרץ 2019 >> לקריאה
* הודעה בדבר כניסת ילדים חדשים לגן דולב >> לקריאה
* נוהל עבודה באתרי בניה 2019 >> לקריאה
* עידכון מהמועצה בנושא הטבות מס 2019 >> לקריאה
* עידכון מחיר המים לצריכה ביתית ינואר 2019 >> לקריאה
* עידכונים מוועדות קליטה והכרות פברואר 2019 >> לקריאה

חגים וארועים