מנהלי אתר האינטרנט

עדי גולן ג'רסי 052-8796953


כתובת למשלוח דואר

קיבוץ שניר
ד.נ.גליל עליון
מיקוד: 1225000

שניר אירוח בוטיק

טלפון: 04-6952508

בעלי תפקידים

מנהלת קהילה - נורית שפרן
054-4343541

מרכז משק וגזבר - אלי בן-עמי

חשב - שי יונה 
054-3125459

מזכירות - זיוה דומני
054-4343599

מנהלת החינוך - דורית ישראל
052-3399357

רבש"צ - יגאל אזולאי
050-9091555

רכז תשתיות - אורן גביש
052-5226044

רכזת תרבות - נורית גמליאל
054-6746312

כיבוי אש - אלון מיכאלי
053-7782019

יו"ר ועד ההנהלה של האגודה הקהילתית - אהרון שיטה
052-8085566

יו"ר הנהלת האגש"ח - דורית אלמליח
052-3542787

הוספת תגובה/הודעה ‏(אינו מיועד לחדרי האירוח, נא להשאיר הודעות בנושא אירוח)‏