באיזור‏ > ‏

ארועי סוכות 2014

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/sukkot/%D7%97%D7%92%D7%99%20%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%99%20%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C.PNG

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/sukkot/9.10.14.jpg


https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/sukkot/11.10.14.jpg

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/sukkot/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F%20%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D%2011.10.jpg

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/sukkot/12.10.14.jpg

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/sukkot/11.10.jpg

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/sukkot/%D7%97%D7%95%D7%94%D7%9E%20%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA.jpg

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/sukkot/10.10.14.jpg

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/sukkot/12-14.10.jpg

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/sukkot/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%98%D7%A7%209.10.jpg

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/sukkot/16.10.14.jpg