באיזור‏ > ‏

אירועי פורים 2016

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/purim2015/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D.png

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/purim2015/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-20-26.3.16.png

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/baezor/purim2015/%D7%A8%D7%95%D7%97%20%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94.jpg