הודעות מהמועצה האזורית

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010340893979&fref=ts

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/home/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-A3.png
הרשמה לסדנה >> בלחיצה על קישור זה


חדשות, עידכונים והודעות

* הזמנה לאסיפה על תקציב 2019 ב28.2 >> לקריאה
* הודעה בדבר כניסת ילדים חדשים לגן דולב >> לקריאה
* נוהל עבודה באתרי בניה 2019 >> לקריאה
* עידכון מהמועצה בנושא הטבות מס 2019 >> לקריאה
* עידכון מחיר המים לצריכה ביתית ינואר 2019 >> לקריאה
* עידכונים מוועדות קליטה והכרות פברואר 2019 >> לקריאה

חגים וארועים