ארועי פסח ברחבי הגליל


חדר כושר

חדשות שוטפות והודעות

* פרוטוקולים מישיבות ועד הנהלת הקהילה בקישור זה

* משולחן מנהל הקהילה - על הבניאס מס.27 מיום 7.4.14


* משרדי המועצה יהיו סגורים בין התאריכים 15-21.4.14. מוקד לפניות דחופות: 106 (מקו בזק) 8669* (מכל טלפון)


 
* לקראת התקופה החמה - הנחיות למניעת יתושים


חגים וארועים