הודעות מהמועצה האזורית

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010340893979&fref=ts

חדשות שוטפות והודעות

כחלק מהדיווח לרשות המים ("דיווח כמות מוכרת") אנו נדרשים להציג אסמכתאות של בעלי נכויות שביטוח לאומי אישר להם תוספת להקצאה.
אבקש שכל מי זכאי לתוספת הנ"ל, יעביר בהקדם את האישור שברשותו למזכירות או ישירות אלי למייל (אישורים מתחדשים צריכים להיות בתוקף לשנת 2019).
בנוסף, כל מי שמחובר לרשת החשמל של הקיבוץ (שאינו מחובר ישירות לחברת חשמל) וזכאי להנחה בצריכת החשמל, מתבקש להעביר לי את האישור שברשותו (בגין הצריכה לשנת 2018).
בברכה,
אורן גביש 052-5226044
https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/home/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94.JPG

חגים וארועים