https://drive.google.com/file/d/0B9sS47caM1KHeWh2cEtuc3hKX1k/view?usp=sharing


חדר כושר

הודעות מהמועצה האזורית

גלריה


https://www.facebook.com/profile.php?id=100010340893979&fref=ts

חדשות שוטפות והודעות


בשעה טובה עומדות להתחיל עבודות פיתוח התשתיות בשכונת ההרחבה החדשה. 
אנו מבקשים ליידע את כלל הציבור במספר נושאים חשובים:
העבודות להקמת ההרחבה מבוצעות ע"י החכ"ל (חברה כלכלית) של המועצה האזורית גליל-עליון.
במכרז שנערך ע"י החכ"ל (ע"פ חוק חובת המכרזים) נבחר הקבלן פ.ר הנדסה ומדידות בע"מ לביצוע עבודות התשתית (פארס אבו-ג'בל).
המפקח/פרויקטור של עבודות התשתית מטעם החכ"ל הוא שלום שקד (לשעבר מנהל מחוז צפון במשרד הבינוי והשיכון).
אני אמלא את תפקיד תיאום העבודות מטעם הקיבוץ מול הפרויקטור והקבלן.
אפשר לפנות אלי בכל סוגיה הקשורה לעבודות התשתית, להמשך בדיקה וטיפול מולם.
אנו נעדכן את הציבור באופן שוטף, בעיקר לקראת תחילת ביצוע עבודות בעלות השפעה על כלל הציבור (אבק, רעש וכו').
לתשומת לבכם:
• כניסת הקבלן לאתר העבודה תתבצע רק דרך השער הצפוני וכביש המערכת (לכיוון מתקן המים) - לא אמורה להיות תנועת משאיות וכלים כבדים של הקבלן ברחבי הקיבוץ או בשכונת ההרחבה הקיימת.
• הכניסות לאתר מכיוון ההרחבה הקיימת יגודרו - אין להיכנס לאזור העבודה בשום מקרה! (יתכנו תעלות פתוחות וסיכונים בטיחותיים נוספים) אנא קחו זאת לתשומת לבכם.
• אין לעבור במקטע כביש המערכת שבין השער הצפוני לחלקו המערבי של מטע הליצ'י ( מתחת לבית משפחת להב ) בשעות בהן הקבלן עובד בשטח - תתכן תנועה של ציוד כבד ומשאיות על הציר.
עבודות הסימון וחישוף השטח (הורדת העשבייה) יבוצעו ככל הנראה בתחילת שבוע הבא - הודעה למועד המדויק תופץ בהמשך.
בברכה, אורן גביש 052-5226044.

* עידכונים על שעות פתיחת הבריכה >> בקישור זה

פרוטוקול מישיבת ועדת תכנון ותשתיות מיום 5.7 >> בקישור זה
https://docs.google.com/a/snir.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSdsGPBpx5sK_ENZ2A31TB35PPW81gL__Mtwob0vPvrWi5PN5Q/viewform?c=0&w=1

חגים וארועים


רוצים לקבל את הניוזלטר שלנו באופן קבוע?
מוזמנים להרשם (מבטיחים לא להציף במיילים..)