https://drive.google.com/file/d/0B9sS47caM1KHeWh2cEtuc3hKX1k/view?usp=sharing


חדר כושר

הודעות מהמועצה האזורית

גלריה


https://www.facebook.com/profile.php?id=100010340893979&fref=ts

חדשות שוטפות והודעות

* משולחנה של מנהלת הקהילה >> לקריאה

* ספרים חדשים הגיעו לספריה! הרשימה >> בקישור זה
https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/home/%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%93%D7%94.JPG

חגים וארועים


רוצים לקבל את הניוזלטר שלנו באופן קבוע?
מוזמנים להרשם (מבטיחים לא להציף במיילים..)