https://drive.google.com/file/d/0B9sS47caM1KHeWh2cEtuc3hKX1k/view?usp=sharing

בריכת שחיה

הודעות מהמועצה האזורית

גלריה


https://www.facebook.com/profile.php?id=100010340893979&fref=ts

חדשות שוטפות והודעות

* שימו ♥ לשעות פתיחת המרפאה בחודש הקרוב >> בקישור זה

* על הבניאס יוני 2017 ותכנית עבודה של הנוי בקיבוץ >> לקריאה

* הנחיות חדשות לשימוש בפינת הפיקניקים "הנקניק" - מוזמנים לקרוא >> בקישור זה

* ספרים חדשים הגיעו לסיפריה! מוזמנים בכל יום שלישי 16:00-17:30.

חגים וארועים