הודעות מהמועצה האזורית

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010340893979&fref=ts


חדשות שוטפות והודעות

על הבניאס פברואר 2018 >> לקריאה בקישור זה

דף מידע בנוגע למיי השתיה >> לקריאה בקישור זה

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/home/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-3.3.18.png

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/home/f10ae018-2211-4822-9f10-47ccedd38f47.jpg

https://sites.google.com/a/snir.org.il/rashi/home/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94-22.2.18.png

חגים וארועים